Zmiana planu lekcji w związku z próbnym egzaminem klas ósmych

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

W dniach 3-5 grudnia 2019r. w naszej szkole odbędzie się próbny egzamin ósmoklasistów. Tego dnia nastąpią nieznaczne zmiany w planie lekcyjnym poszczególnych oddziałów klasowych, z którymi prosimy się zapoznać.

Informujemy także, że uczniowie klas ósmych po egzaminie próbnym są zwolnieni do domu.
Ze szczegółowym harmonogramem przebiegu egzaminu, przydziałem sal i komisji uczniowie zostaną zaznajomieni przez wychowawców klas.

Jak wygląda praca z arkuszem egzaminacyjnym?
Drodzy Ósmoklasiści, dla utrwalenia najważniejszych informacji prosimy, by obejrzeć filmiki, do których linki znajdują się poniżej: (film aktualny od zeszłego roku szkolnego)

ZMIANY W HARMONOGRAMIE GODZIN

Wtorek, 3.12.2019r.

Kl. I a – wg planu
I b – zamówić klasę na 4.lekcję (grupa chłopców nie ma basenu)
I c – wg planu

Kl. II a – wycieczka
II b – wg planu
II c – wg planu
II d – wg planu
II e – wg planu

Kl. III a – wg planu
III b – wg planu
III c – zamówić gr. chłopców na 2.lekcję
III d – zamówić gr. chłopców na 3.lekcję

Kl. IV a – 4,5,6 lekcja wg planu
IV b – wg planu
IV c – 4,5,6 wg planu (na 6.l. historia z kol.Warzechą)

Kl. V a – wg planu
Vb – wg planu
V c – wg planu
V d – wg planu (zamiast basenu chłopców całość ma informatykę)
V e – wg planu, 5l. ks.Michalik zam.8c
V f – wg planu

Kl. VI a – 4,5,6 lekcja wg planu (na 6 lekcji kol.Osadnik zamiast 7d)
VI b – 4,5,6 lekcja wg planu (na 6 lekcji kol.Ullmann zamiast 8a)
VI c – 4, 5 lekcja (kol.Osadnik zm.8b), 6 lekcja (kol.Mach historia zam.8d)
VI d – 4 lekcja (dziewczynki informatyka, chłopcy kol.Moritz zam.8a), 5,6,7 lekcja wg planu
VI e – wg planu
VI f – wg planu

Kl. VII a – wg planu
VII b – warsztaty
VII c – wg planu
VII d – wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej

ZMIANY W HARMONOGRAMIE GODZIN – informacja dla wychowawców klas

Środa, 4.12.2019r.

Kl. I a – wg planu
I b – wg planu
I c – zamówić grupę dziewcząt na 2. lekcję (pozostałe lekcje wg planu)

Kl. II a – wg planu
II b – wg planu
II c – wg planu
II d – wg planu
II e – wg planu

Kl. III a – wg planu
III b – zamówić chłopców na 2. lekcję (pozostałe wg planu)
III c – wg planu
III d – wg planu

Kl. IV a – wg planu, 7l. kol.Bryłka zam.8b, 8l. kol.M.Olejniczak zam.6e
IV b – nowy plan:
4l. – kol.J.Nowak zam. 8c
5l. – kol.Warzecha zam. 5b
6l. – kol.Tosta zam.8a
IV c – 4,5l. – wg planu,
6l. – basen/1 kol.Moritz wg planu; chłopcy wf – kol.Iwan zam.8d

Kl. V a – wg planu
V b – wycieczka
V c – wg planu
V d – wg planu, 5l. kol.Osadnik zam.8a
V e – 4l. wg planu, 5l. – kol. Bryłka zam. 8b; 6 kol.Wilk zastępstwo,7,8l. – wg planu
V f – wg planu

Kl. VI a – wg planu
VI b – 4l. kol. Wichura zam. 8a, 5,6,7,8 l. wg planu
VI c – wg planu
VI d – wg planu
VI e – wg planu
VI f – wg planu

Kl. VII a – wg planu
VII b – wg planu
VII c – 4,5l. wg planu, 6l. kol. Ziemba zam.8b, 7,8l. wg planu
VII d – 4,5,6l. wg planu, 7l. kol.Osadnik zam.6e, 8l.wg planu

ZMIANY W HARMONOGRAMIE GODZIN – informacja dla wychowawców klas

czwartek, 5.12.2019r.

Kl. I a – wg planu
I b – wg planu
I c – wg planu

Kl. II a – zamówić grupę dziewcząt na 2 lekcję (pozostałe wg planu)
II b – wg planu
II c – wg planu
II d – wg planu
II e – wg planu

Kl. III a – wg planu
III b – wg planu
III c – wg planu
III d – wg planu

Kl. IV a – wg planu, 6l. kol.Tosta zam.8a
IV b – wg planu
IV c – 4,5l. – wg planu, 6l. kol.Wilk zam.8c

Kl. V a – wg planu
V b – wg planu
V c – 4l. kol. Wichura zam.7c; 6l. kol. Misiewicz zam. 7e, 7l.wg planu
V d – 4l. wg planu, 5l. kol. Wichura zam. 8a, 6l. kol. Misiewicz zam.7c
V e – wg planu, 5l. kol.Ziemba zam.8b
V f – wycieczka

Kl. VI a – wg planu
VI b – wg planu
VI c – 4l. kol. Wiśniewska zam. 8d, 5,6,7 wg planu, po 7.lekcji zwolni kol. Drabek
VI d 4,5,6,7l. wg planu; po 7l. zwolni J.Nowak
VI e – wg planu
VI f – wg planu

Kl. VII a – wg planu
VII b – 4,5,6 wg planu, 7l. kol Ullmann zam.8b
VII c – wycieczka
VII d – wg planu

Author: Ilona Kulig