Informacja dla ósmoklasistów ze strony OKE Jaworzno

E8 ZADANIA DO POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM
Uprzejmie informujemy,

że od 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie będziemy zawieszali na stronie zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII.

Każdy taki zestaw zadań będzie się składał z:

zadań z języka polskiego zorganizowanych wg lektur obowiązkowych w klasie VII-VIII
zadań z matematyki zorganizowanych wg kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej
zadań z języka angielskiego – zorganizowanych wg umiejętności.

Author: Jolanta Nowak