KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

Drodzy Państwo, od 25 maja szkoła będzie otwarta na przyjęcie pierwszych uczniów (na początek uczniów klas 8), którzy wykażą chęć uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielami przed okresem klasyfikacji końcoworocznej. Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa oraz harmonogramem spotkań.

Link:
PROCEDURY KONSULTACJI

Author: Ilona Kulig