Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

Drodzy Ósmoklasiści!

Informujemy, że w dniu 31 lipca od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły będzie można odbierać zaświadczenia o wynikach przeprowadzonego egzaminu OKE.

Prosimy, by w tym czasie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny, podyktowanych sytuacją związaną ze stanem pandemii (obowiązkowa maseczka, rękawiczki, własny długopis).

Wyniki online egzaminu ósmoklasisty 2020 będzie można sprawdzić za pośrednictwem strony Okręgowej Komisji Edukacyjnej odpowiedniej dla danego województwa (www.oke.jaworzno.pl).

Aby sprawdzić wyniki online egzaminu ósmoklasisty 2020, należy – po wejściu na stronę internetową OKE – wpisać swój PESEL oraz hasło (rozdane uczniom przez wychowawców w celach rekrutacji
do szkoły średniej). Warto pamiętać, że istnieje prawdopodobieństwo przeciążenia serwerów
w momencie udostępnienia wyników, w związku z tym mogą wystąpić problemy z wejściem na stronę.

Harmonogram rekrutacji do szkół dla młodzieży w 2020 roku został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Author: Ilona Kulig