XXVII Diecezjalny Konkurs Biblijny

XXVII Diecezjalny Konkurs Biblijny

Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić uczniów klas od 4 do 8 do wzięcia udziału w konkursie biblijnym organizowanym w naszej archidiecezji.

Adresaci:
Konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych: klasy 4-5 oraz klasy 6-8.

Cele konkursu:
Poznanie treści księgi Ewangelii według św. Mateusza.

Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.
Zachęcenie uczniów do indywidualnej lektury Pisma Świętego.

Literatura:
W tym roku przedmiotem konkursu jest treść księgi Ewangelii według św. Mateusza (wydanie V Biblii Tysiąclecia, Poznań 2000).

Terminy:
Konkurs podzielony jest na 3 etapy: szkolny, rejonowy i wojewódzki. Do następnych etapów przechodzi trzech najlepszych uczestników.

Etap szkolny (przeprowadzony na terenie szkoły):
klasy 4-5: 21 października 2021 r.
klasy 6-8: 18 listopada 2021 r.

Regulamin konkursu, klasy 4-5:
https://wk.archidiecezjakatowicka.pl/images/2022/Regulamin4_5.pdf

Regulamin konkursu, klasy 6-8:
https://wk.archidiecezjakatowicka.pl/images/2022/Regulamin6_8.pdf

Zgłoszenie udziału (do 11 października) bezpośrednio u mnie w szkole (pon. oraz pt.) lub komunikując się za pomocą platformy Librus.

Katecheta Daniel Mazur

 

Author: Daniel Mazur