SIELSKIE KLIMATY 2021

W  Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie (twz. Skansenie) 7 października 2021 r. odbył się XVI piknik malarski Sielskie Klimaty. W tegorocznym pikniku uczestniczyło 33 uczniów naszej szkoły klas 4-8. Wszyscy uczniowie wrócili zadowolenie z efektów swojej artystycznej pracy. Obrazy powstałe w ramach pleneru zostaną ocenione przez profesjonalne jury składające sie z artystów plastyków-nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach. Wyniki obrad jury poznamy 14 paździenika 2021 r. , a wystawę poplenerową będzie można oglądać od 11 do 29 paźdiernika 2021r. w galerii ZSP w KATOWICACH.

 

Zobacz relację wideo z XVI pikniku malarskiego Sielskie Klimaty 2021

Author: Klaudia Czyżewska-Knap