Egzamin ósmoklasisty

 

TERMIN EGZAMINÓW  :  25 – 26 – 27 MAJA 2021r. godz. 9.00      

————————————————————————————————————-

TERMIN DODATKOWY:  16 – 17 – 18 CZERWCA 2021   

(dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w kwietniu)

 

ZAKAZ WNOSZENIA DO SALI EGZAMINACYJNEJ:

 kalkulatora, odtwarzacza mp3, słowników, telefonów komórkowych, urządzeń smartwatch

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PAŃSTWOWYM EGZAMINEM NA ZAKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • egzamin jest obowiązkowy
 • egzamin ma formę pisemną
 • obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język obcy
 • wyniki egzaminu nie mają wpływu na ukończenie szkoły podstawowej
 • wyniki mają znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej
PRZEBIEG EGZAMINU

 • na ławce może być tylko arkusz, długopis, linijka (matematyka)
 • uczniowie chorzy/niepełnosprawni mogą mieć przy sobie leki
 • uczniowie otrzymują arkusz z zadaniami do rozwiązania wraz z kartą odpowiedzi
 • uczniowie powinni być ubrani w strój galowy

KAŻDY PRZEDMIOT JEST ZDAWANY INNEGO DNIA 

1. DZIEŃ

JĘZYK POLSKI 120 min + 60 min dla uczniów z dostosowaniami (maksymalnie 180minut)

długopis

legitymacja szkolna

2. DZIEŃ

MATEMATYKA  100 min + 50 min dla uczniów z dostosowaniami (maksymalnie 150minut)

długopis, linijka

legitymacja szkolna

3. DZIEŃ

JĘZYK OBCY 90 min + 40 min dla uczniów z dostosowaniami (maksymalnie 130minut)

długopis

legitymacja szkolna

+ 5 min na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

REKRUTACJA DO SZKÓŁ WYŻSZYCH

Elementy brane pod uwagę podczas rekrutacji w 2021r.:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
 • oceny na świadectwie ukończenia 8. klasy z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów (zależnie od wybranego liceum i profilu klasy)
 • aktywności dodatkowe ucznia (np. wolontariat lub olimpiady przedmiotowe)
 • wyniki będą podawane według przelicznika ustalonego w specjalnym rozporządzeniu

 Liczba uzyskanych łącznie punktów ma kluczowe znaczenie w przypadku tych szkół ponadpodstawowych, w których liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc.

Jeśli uczeń zdecyduje się rekrutować np. do 3 szkół jednocześnie, musi określić, która szkoła jest jego szkołą pierwszego wyboru. Wówczas suma przyznanych punktów będzie zgodna z zasadami przyjętymi w szkole pierwszego wyboru i będzie obowiązywać w pozostałych szkołach.

Egzamin Ósmoklasisty – informacje

Jak przygotować się do egzaminu?