Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 Rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2021 Zimowa przerwa świąteczna
14-27 lutego 2022 Ferie zimowe
14 – 19 kwietnia 2022 Wiosenna przerwa świąteczna
24-26 maja 2022 Egzamin ósmoklasisty
24 czerwca 2022 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
25 czerwca – 31 sierpnia 2022 Ferie letnie
I semestr  1 września 2021 – 21 stycznia 2022
II semestr 24 stycznia 2022 – 24 czerwca 2022

Konsultacje dla rodziców w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju

15 grudnia 2021 zawiadomienie o ocenach niedostatecznych
16 maja 2022 zawiadomienie o ocenach niedostatecznych
Zebrania z rodzicami – w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju 

6 – 9 września 2021 – klasy IV – VII

9 września 2021 wszystkie klasy VII i VIII (duża sala gimnastyczna)

15 – 18 listopada 2021
24 – 27 stycznia 2022
4 – 7 kwietnia 2022
Wystawianie ocen
I semestr do 14 stycznia 2022
II semestr do 10 czerwca 2022
Konferencje Rady Pedagogicznej
I semestr
17 stycznia 2022 Klasyfikacyjna I – VIII
25 stycznia 2022 Plenarna
II semestr
14 czerwca 2022 Klasyfikacyjna I – VIII
24 czerwca 2022/sierpień 2022 Plenarna
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(w tym czasie odbywają się dyżury na świetlicy szkolnej) 
12 listopada 2021 piątek
7 stycznia 2022 piątek
2 maja i 4 maja 2022 poniedziałek , środa
24-25-26 maja 2022  egzaminy klas ósmych wtorek, środa, czwartek
17 czerwca 2022 piątek po Bożym Ciele