Kontakt / nr kont

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej

ul. Zubrzyckiego 38

tel./fax  32 2456711

e-mail: sekretariat@sp1.swietochlowice.pl

 

Inspektor ochrony danych Tobiasz Brachaczek

kontakt e-mail: iod@mamrodo.pl

kontakt tel: 32 438 68 06

 

Konto Rady Rodziców (wpłaty składek na RR) Wpłaty na obiady :
PKO BP S.A. O/Świętochłowice

20 1020 2368 0000 2802 0314 0571

Konto PKO BP S.A. O/Świętochłowice

83 1020 2313 0000 3602 0574 0115

 

administrator strony Alina Mika
a.mika@sp1swce.pl
administrator dziennika elektronicznego VULCAN
administrator systemu Office 365