Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

 

PLAN  PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

LP ZADANIE TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
1.  Spotkanie organizacyjne

·         poznanie składów trójek klasowych

·         sprawy organizacyjne

Początek września Opiekun SU
2.  Wybory do Samorządu Uczniowskiego

·         zorganizowanie kampanii wyborczej

·         przeprowadzenie wyborów

Wrzesień Opiekun SU
3.  Przydział funkcji

·         podział uczniów na sekcje: porządkową, dyżurów, techniczną, plastyczną    i dziennikarską

·         opracowanie planu pracy SU – zgłaszanie pomysłów i propozycji

·         powołanie pocztu sztandarowego

  SU wraz z opiekunem
4.      Współpraca z dyrekcją szkoły i nauczycielami

·         dyżury przy roznoszeniu owoców i mleka dla klas I

·         dyżury podczas przerw obiadowych w jadalni

Cały rok szkolny SU wraz z opiekunem
5. Wykonanie gazetki ściennej dotyczącej działalności SU Wrzesień SU
6.  Stworzenie Szkolnego Koła Wolontariatu

·         zebranie grupy młodzieży chętnej do współpracy

·         akcja „Pomogę Ci w nauce”

Wrzesień i reszta roku szkolnego SU
7.  Szkolny Dzień Chłopaka

·         dyskoteka

  SU wraz z opiekunem
8. Powitanie pierwszoklasistów podczas uroczystości „Pasowania na ucznia”

·         Światowy Dzień Uśmiechu

4 października Wychowawcy klas I, SU
9. Międzynarodowy Dzień Pisania Listów

·         akcja „Napisz list do rówieśnika z dalekich stron”

9 października SU wraz z opiekunem
10. Dzień Edukacji Narodowej

·         gazetka okolicznościowa

11 października SU wraz z opiekunem
11. Wszystkich Świętych

·         gazetka okolicznościowa

·         patronat nad pomnikiem Powstańców Śląskich

1 listopada SU wraz z opiekunem, wychowawcy klas
12. Dzień Postaci z Bajek

·         konkurs na przebranie

·         konkurs rysunkowy

5 listopada SU wraz z opiekunem, wychowawcy klas
13. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 21 listopada SU
14. Dzień Kredki

·         konkurs plastyczny dla klas I – III pod hasłem „Kolorowy świat wyobraźni”

22 listopada SU wraz z opiekunem, wychowawcy klas I – III
15. Kiermasz adwentowy Listopad/grudzień SU, wyznaczeni nauczyciele
16. Dzień Pluszowego Misia

·         zbiórka zabawek, gier i książek dla dzieci z domu dziecka

25 listopada SU
17. Andrzejki

·         dyskoteka

·         gazetka tematyczna

Listopad Opiekun SU, SU, nauczyciele
18. Pomagamy „braciom mniejszym”

·         zbiórka koców, ręczników, zabawek i karmy dla schroniska

Listopad/grudzień Cała społeczność szkolna
19. Konkurs na stroik i świąteczną kartkę Grudzień Cała społeczność szkolna
20. Wigilia szkolna

·         wręczenie kartek pracownikom szkoły

·         przygotowanie okazjonalnego plakatu

Grudzień SU wraz z opiekunem
21. Bezpieczne ferie

·         plakat informacyjny

Styczeń SU wraz z opiekunem
22. Dzień Ciasta Marchewkowego

·         akcja „upiecz marchewkowe ciasto”

·         przygotowanie potraw z marchewki

3 lutego SU wraz z opiekunem, wychowawcy klas
23. Podsumowanie działalności SU za I semestr

·         sprawozdanie

Luty Opiekun SU
24. Walentynki

·         poczta walentynkowa

·         dyskoteka

 

14 lutego

SU wraz z opiekunem
25. Dzień Kobiet

·         gazetka tematyczna

8 marca SU wraz z opiekunem
26. Pierwszy Dzień Wiosny

·         Dzień Samorządności

·         gazetka tematyczna

21 marca SU wraz z opiekunem, cała społeczność szkolna
27. Wielkanoc

·         konkurs na pisankę

Kwiecień SU wraz z opiekunem, cała społeczność szkolna
28. Dzień Scrabble

·         klasowe turnieje scrabble

13 kwietnia SU wraz z opiekunem, cała społeczność szkolna
29. Dzień Ziemi

·         gazetka tematyczna

·         Dzień sałatkowy

22 kwietnia SU wraz z opiekunem, cała społeczność szkolna
30. Dzień Flagi

·         gazetka

30 kwietnia SU wraz z opiekunem
31. Dzień „Pocztówki dla Mamy” 26 maja SU wraz z opiekunem, cała społeczność szkolna
32. Międzynarodowy Dzień Dziecka

·         gazetka

 

 czerwca SU wraz z opiekunem
33. Podsumowanie działalności SU za I semestr

·         sprawozdanie

  Opiekun SU
34. Organizacja konkursów, akcji społecznych itp. według pomysłów uczniów – zgłaszanie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem   SU wraz z opiekunem
35. Spotkania Samorządu Uczniowskiego – w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 9.40 lub według potrzeb   SU wraz z opiekunem