Dyrekcja

Dorota Sparwasser   Dyrektor Szkoły

Grażyna Roter           Wicedyrektor Szkoły

Ilona Kulig                 Wicedyrektor Szkoły