Egzamin ósmoklasisty

Drodzy Rodzice uczniów klas 8

Informujemy, że przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z OPERONEM, który zapewnia standaryzowane testy z wszystkich przedmiotów objętych egzaminem.

TERMIN EGZAMINU PRÓBNEGO w roku szkolnym 2019/2020

język polski: 3 grudnia 2019 r.

matematyka: 4 grudnia 2019 r.

język angielski/język niemiecki: 5 grudnia 2019 r.

Dzięki uczestnictwu w programie nauczyciele będą szczegółowo monitorować postępy uczniów w nauce przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Wyniki będą opracowywane komputerowo – otrzymamy zwrotną informację o mocnych i słabych stronach umiejętności uczniowskich, co daje możliwość odpowiedniej reakcji i doboru zadań przygotowujących do egzaminu.

egzamin_8

Author: Dorota Sparwasser

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.