Tuwim dzieciom- zajęcia świetlicowe.

Od września 2019 w świetlicy realizowany jest program innowacji pedagogicznej pod tytułem: „Tuwim dzieciom”. Program zajęć zakłada przybliżenie uczniom klas 1-3 postaci Juliana Tuwima, jego wierszy i bajek. Założeniem programu jest uwrażliwianie na piękno utworu literackiego i propagowanie twórczości J. Tuwima. Podczas zajęć poszerzamy zasób wiedzy z przedmiotów: język polski, historia, przyroda, muzyka i plastyka.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki w godzinach 8:00 – 9:30.
Więcej aktualności w zakładce „Świetlica szkolna”.
Serdecznie zapraszamy!
Wioleta Borys, Beata Kapłańska, Natalia Szweda

smart

smart
smart
smart
smart

Author: Natalia Szweda