W Muzeum Powstań Śląskich

Przed 11 listopada warto przypomnieć sobie historię i uświadomić, że o wolność walczyliśmy
my – Polacy, my – Ślązacy wielokrotnie. Czasem trudno zrozumieć, czym jest wolność, gdy się nie doświadczyło cierpienia związanego z jej brakiem. Musimy pamiętać, że historia lubi się powtarzać. Obyśmy potrafili uczyć się na doświadczeniach minionych pokoleń.

Na piękną lekcję historii do święochłowickiego Muzeum Powstań Śląskich wybrała się klasa IV c.
Spacer uliczkami miasta w promieniach listopadowego słońca sprawił, że po raz kolejny dostrzegliśmy, jak piękne są Świętochłowice!

Author: Ilona Kulig