Praca z mapą niestraszna na lekcjach historii…

Dzięki wsparciu Oddziałowego Biura Edukacji katowickiego IPN, dziś chłopcy z klasy
8 b mogli zapoznać się z mapą okupacyjną Polski (z końca 1939 roku) oraz z 44 kartami ze zdjęciami archiwalnymi, opatrzonych komentarzem historycznym systematyzującym wiedzę o wydarzeniach politycznych z lat 1938-1939. W dobie systemu nawigacyjnego GPS, który prowadzi nas od drzwi do drzwi w prawie każdym zakątku świata, właściwie umiejętność korzystania z różnego rodzaju map wydaje się zbędna. Warto jednak powrócić do kartograficznych ćwiczeń, zwłaszcza jeżeli można skorzystać z zabawy puzzlami!

Author: Magdalena Warzecha