Warsztaty promujące mediacje i rozwijające kompetencje społeczne

15 listopada uczniowie klas ósmych uczestniczyli w warsztatach dotyczących mediacji. Były one prowadzone przez panią Agnieszkę Prycę – trenerkę dramy, coacha i arteterapeutkę z Fundacji Centrum Rozwoju NoDrama oraz panią Agnieszkę Stachurę – mediatorkę sądową ze Stowarzyszenia Mediatorów Consensus. Podczas niezwykle ciekawych i aktywnych dwóch godzin uczniowie uczyli się prawidłowych zachowań pozwalających na rozwój umiejętności pracy w grupie i rozwiązywanie konfliktów bez udziału dorosłych. A wszystko po to, by uwrażliwić się na dobro wspólne i przeciwdziałać mowie nienawiści, dyskryminacji, nietolerancji i ksenofobii.

Author: Ewa Konopka