Wiem, co jem – zdrowo się odżywiam!

Punktem wyjścia do opracowania innowacji pedagogicznej – „Wiem, co jem –zdrowo się odżywiam! była podstawa programowa – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól, opublikowane w dniu 15 stycznia 2009r. w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 7.
Ma ona na celu ukształtowanie właściwych postaw i nawyków żywieniowych wśród dzieci, zmniejszenie ilości spożywanych cukrów i napojów gazowanych i nakłaniania dzieci do sięgania po wodę mineralną i owoce oraz warzywa, jako wartościowe składniki diety współczesnego człowieka. Zajęcia w ramach innowacji są skierowane do uczniów klas III a i III c .
Innowacja pedagogiczna jest spójna tematycznie z programem rządowym „ Owoce w szkole” i w trakcie roku szkolnego uczniowie spożywają przynajmniej dwa razy w tygodniu świeże warzywa i owoce.

Author: Karolina Więcławik