Nie zapomnij się uśmiechnąć :)

Czy dialog międzypokoleniowy jest potrzebny ?

Współczesnych ludzi młodych nazywa się pokoleniem transformacji, dziećmi wolnego rynku, pokoleniem X, pokoleniem Jana Pawła II, pokoleniem MP3…! Tak więc, wiedza i doświadczenia seniorów mogą stać się inspiracją do odpowiedzi na pytania nurtujące większość ludzi młodych takich jak:
Jak żyć szczęśliwie? Co jest w życiu najważniejsze?.

Ludzie starsi odczuwają wzrost poczucia bycia zauważonym i potrzebnym, a relacje międzygeneracyjne dają szansę na wyjście z alienacji. Są okazją do wspomnień z dzieciństwa, umożliwiają przekazywanie umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Są warunkiem uświadomienia młodym uniwersalnych wartości, takich jak: miłość do ojczyzny, godność każdej osoby, odpowiedzialność, tradycja oraz wiara.

Ludzie młodzi z kolei uzyskują adekwatny wizerunek starości. Nawiązują bliższe relacje z osobami w późnej dorosłości. Mają możliwość docenienia bagażu doświadczeń starszego pokolenia oraz szansę rozwoju kompetencji kulturowych tj.: postawy otwartości, tolerancji i szacunku.

Stąd też, pojawił się pomysł o utworzeniu „wolontaryjnej pomocy” osobom starszym.
W poniedziałek 18.11.2019r. doszło do podpisania „Porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontaryjnych” pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w Świętochłowicach a stroną Szkoły.

Jest to jedyny taki projekt w mieście, który polega na tym, iż uczniowie klas ósmych w wolnym czasie systematycznie przychodzą do Zakładu Opieki Zdrowotnej i czytają osobom starszym literaturę klasyczną.
Trzymajmy kciuki za pomyślne wdrożenie tego pomysłu i życzmy wolontariuszom dużo
pozytywnej motywacji i sił w wypełnianiu swojego zadania.

Nie zapomnij się uśmiechnąć 🙂

Źródło:

https://lovi.pl/porady/rodzice/rola-dziadkow-w-zyciu-dziecka

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ICHMXspvEkcJ:cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-da2a8306-c150-4a1e-84dc-02644780a73a/c/2.Starsi_i_mlodzi_w_dialogu.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

https://krytykapolityczna.pl/kraj/seniorzy-polska-opieka-opiekunki-osoby-starsze/

Author: Monika Lesznik