Po naszymu, zajęcia z edukacji regionalnej.

Wczoraj w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia tematyczne, których celem było upowszechnienie tradycji i zwyczajów regionu śląskiego.
Wirtualnie odwiedziliśmy zabytkowe kopalnie m.in.: kopalnię węgla kamiennego „Guido”, kopalnię soli w Wieliczce oraz czynną kopalnię węgla brunatnego w Bełchatowie.
Oglądaliśmy i słuchaliśmy legendy o „Skarbniku opekuńczym duchu kopalni”.
W czasie zajęć przybliżona została postać Św. Barbary.
Na zakończenie zajęć nauczyliśmy się piosenki „Poszła Karolinka do Gogolina….”.

Wszystko to działo się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.
W tym dniu zgodnie z wolą uczniów umówiliśmy się, że zajęcia „bydom po śląsku i tak tyż było”.

dav
burst
dav

dav

Author: Monika Lesznik