ROZPOCZYNAMY ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy Państwo, Drodzy Uczniowie!

Pełna realizacja podstawy programowej w obecnej sytuacji jest niemożliwa. W trosce o zdrowie Państwa i Państwa dzieci, z uwzględnieniem aktualnych nastrojów w kraju i za granicą, dojrzałości emocjonalnej i psychicznej każdego człowieka oraz wszelkich wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, prosimy Państwa o pełną współpracę i wyrozumiałość.

Zaproponowane przez szkołę formy tygodniowego planu zajęć są tak dobrane, aby każdy miał możliwość uczestniczenia w zdalnych lekcjach.
Rodziców klas młodszych prosimy o pomoc w obsłudze komputera i „poprowadzenie dziecka za rękę” zgodnie z instrukcjami wychowawców.
Rodziców klas starszych prosimy o monitorowanie, jak dzieci spędzają czas przed komputerem oraz czy wywiązują się ze swoich obowiązków. Wszelkie pytania lub zastrzeżenia prosimy niezwłocznie kierować do wychowawców.

PLAN LEKCJI DLA KLAS 1-3 (wraz z komentarzem)
PONIEDZIAŁEK – edukacja wczesnoszkolna
WTOREK – edukacja wczesnoszkolna
ŚRODA – edukacja wczesnoszkolna
CZWARTEK – edukacja wczesnoszkolna
PIĄTEK – język angielski

Komentarz:
Wychowawcy klas 1-3 w godzinach porannych umieszczają na e-dzienniku instrukcje dotyczące przebiegu zajęć. Uczeń, w dowolnej porze dnia (z pomocą rodzica), loguje się na e-dziennik i pobiera wytyczne od swojego wychowawcy. Zlecone zadania uczeń wykonuje w ciągu całego tygodnia (oprócz piątku). Realizacja danego materiału odbywać się będzie w poniedziałek – wtorek – środę, w czwartek podsumowanie, ewentualna praca na ocenę. Zapowiedzianą pracę na ocenę rodzice odsyłają wychowawcy na e-maila służbowego w dowolnej formie (np. zdjęcie, skan).
W piątki klasy 1-3 będą uczyły się języka angielskiego, postępując w opisany powyżej sposób. Zapowiedziane na ocenę prace z języka angielskiego należy wysyłać sukcesywnie w ciągu całego tygodnia do kolejnych piątkowych zajęć na e-maila służbowego nauczyciela.

Uwaga!
Mając na uwadze bezpieczeństwo i higienę pracy dziecka, musi być ono równomiernie obciążone pracą przed monitorem oraz bez jego użycia. Prosimy czuwać nad prawidłową postawą dziecka podczas siedzenia przy komputerze oraz odpowiednim rytmie dnia (szczegóły dotyczące warunków i czasu pracy zdalnej znajdziecie Państwo w oddzielnym komunikacie: Ucz się bezpiecznie i zdrowo!).

PLAN LEKCJI DLA KLAS 4-8 (wraz z komentarzem)

PONIEDZIAŁEK
język polski (kl.4-8)
język angielski (kl.4-8)
plastyka/technika (kl. 4-7)
w-f (kl.4-8)
WTOREK
matematyka (kl.4-8)
fizyka (kl.7-8)
ŚRODA
język polski (kl.4-8)
przyroda/biologia (kl.4-8)
chemia (kl. 7-8)
CZWARTEK
matematyka (kl.4-8)
język niemiecki (kl.7-8)
muzyka (kl.4-8)
EDB (kl.8)
PIĄTEK
język angielski (kl.4-8)
geografia (kl.5-8)
historia (kl.4-8) 

Komentarz:
Formę prowadzenia zajęć zdalnych, dobór metod i środków dydaktycznych, pozostawiamy do indywidualnej decyzji nauczycielowi danego przedmiotu. Prace zapowiedziane do oceny uczniowie wysyłają skanem lub w formie zdjęcia na służbowy adres e-mail nauczyciela lub postępują wedle otrzymanych od prowadzącego wytycznych.
Przedmioty, które nie zostały ujęte w tymczasowym planie nauczania, będą realizowane w formie dobrowolnej – nauczyciele będą zamieszczać zestaw zadań, jednak nie będą oceniać ich realizacji.
Przypominamy o możliwości korzystania z e-podręczników, których kody uczniowie otrzymali na początku roku szkolnego.
W razie trudności w obsłudze komputera istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem informatyki poprzez dziennik elektroniczny.

Author: Ilona Kulig