Nowy HARMONOGRAM PRACY ZDALNEJ dla klas 4-8

HARMONOGRAM PRACY ZDALNEJ KLAS 4-8

Pod tym hasłem w zakładce Zdalne nauczanie znajdziecie Państwo nowy, tygodniowy rozkład materiałów przesyłanych dla poszczególnych oddziałów klasowych. Podział ten uwzględnia równomierne obciążenie Uczniów nauką przedmiotów humanistycznych, ścisłych oraz artystycznych, a także pozwala administratorowi na rozłożenie w czasie czynności umieszczania załączników do lekcji na stronie (bardzo dużą ilość scenariuszy dziennie).

Przykład omówiony w praktyce:
Wedle powyższego harmonogramu, nauczyciel języka polskiego wysyła klasie 4 scenariusze do lekcji 2 razy w tygodniu (w poniedziałek i środę); przedmiot ten odbywa się – zgodnie z planem lekcji – 5 razy w tygodniu (zgodnie z planem lekcji, nie z harmonogramem zamieszczania, bo są to dwa osobne dokumenty). W scenariuszu nauczyciel tak dobiera treści oraz zestaw ćwiczeniowy, aby obejmował on szerszy zakres materiału, tzn. jeden scenariusz może obejmować np. 2 godziny lekcyjne; nauczyciel może też przesłać w poniedziałek scenariusze na 2 dni – poniedziałek i wtorek.

Prosimy o czuwanie nad przebiegiem zdalnych lekcji Państwa dzieci. Jeśli – w Państwa przekonaniu – dzieci są przeciążone, proszę pamiętać, że WDR jest przedmiotem nieobowiązkowym, religia – wedle ustaleń wcześniejszych – jest przedmiotem dobrowolnym, dla chętnych (jednak w przypadku, gdy Uczeń nie ma oceny z religii, nauczyciel może wymagać od Ucznia realizację lekcji/odesłanie pracy, aby Uczeń mógł uzyskać ocenę niezbędną do klasyfikacji końcoworocznej)

Tabela w wersji powiększonej w zakładce Zdalne nauczanie

Author: Ilona Kulig