#lekcja HIGIENY „Wirusoochrona”

#lekcja HIGIENY „Wirusoochrona”

W ostatnim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią koronawirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań.

Nasza szkoła wzięła udział w akcji informacyjno-edukacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej”Wirusoochrona”.

Działania w klasach I-III polegały na wzbogaceniu wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny, wykształcenia u dzieci postaw prozdrowotnych,nabycia określonych umiejętności oraz przyswojenia prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Lekcje w klasach I-III   poruszały następujące zagadnienia:

  • Prawidłowa higiena rąk;
  • Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
  • Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność
    • Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

    Wszystkie dzieci z klas I -III chętnie i aktywnie brały udział w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

    izyczna;

Author: Karolina Więcławik