DZIEŃ ZIEMI 22 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ziemi w 2021 roku odbywa się pod hasłem „Przywróć naszą planetę”.
Jest to międzynarodowe święto odbywające się od 1971 roku, w Polsce od 1990 (choć
idea ta pojawiła się w 1969 roku, a w 1970 był ogłoszony w San Francisco), które ma na
celu promowanie świadomego ekologicznie stylu życia, promowanie postaw i nawyków
proekologicznych.
Bardzo możliwe, że obecne pokolenia są ostatnimi, które mogą naprawić wyrządzone
dotychczas Ziemi szkody. Kluczem do tego jest działanie.
Traktujemy naszą Planetę, jakby była niezniszczalna, jakby była tylko dla ludzi, jakby
była tylko naszym zasobem ekonomicznym, jakby nie była wyjątkowym zjawiskiem i
dobrem samym w sobie.
Troszcząc się o Ziemię – dbasz o siebie i swoich bliskich. Ta troska jest prosta,
wystarczą niewielkie działania pomnożone przez miliony ludzi .

Tekst: Aleksandra Wilk-Pani od Przyrody 😀

 

 

Author: Klaudia Czyżewska-Knap