2021 – ROKIEM KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

   Jan Matejko „Konstytucja 3 Maja”  Źródło: commons.wikimedia.org

  Uchwałą z 27 listopada 2020 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2021 ROKIEM KONSTYTUCJI 3 MAJA.

         Karta tytułowa Źródło: sejm.go.pl

  3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja była  pierwszą w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.
 Dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone.           W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.
Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.
Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

Źródło:gov.pl

więcej

 

 

Author: Małgorzata Malicka