Informacja o sprawdzianie predyspozycji dla kandydatów do klasy 1 z rozszerzonym językiem angielskim

Szanowni Państwo,

Sprawdzian predyspozycji językowych kandydata do klasy pierwszej
z rozszerzonym językiem angielskim odbędzie się dnia 12.05.2021 w Szkole Podstawowej nr 1 w sali 204, według następującego harmonogramu:

godzina Pierwsze litery nazwiska kandydata
12.00 od B do KL
13.00 od KO do P
14.00 od S do W
Harmonogram z pełną listą nazwisk znajduje się w sekretariacie. W przypadku wątpliwości co do godziny prosimy o kontakt z sekretariatem.

Sprawdzian zostanie przeprowadzony w grupach kilkuosobowych i będzie miał formę przypominającą zajęcia przedszkolne.
Będzie przygotowany na podstawie informacji zawartych w REGULAMINIE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM dostępnym na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE/ REGULAMINY SZKOLNE (sposoby oceny poziomu osłuchania się z językiem angielskim)

Podczas sprawdzianu dzieci będą uczestniczyły w grach i zabawach słowno- ruchowych oraz wypełnią kartę pracy . Materiały oraz zabawy będą przygotowane i przeprowadzone przez nauczyciela języka angielskiego mającego doświadczenie w pracy
w przedszkolu. Na podstawie przeprowadzonych zajęć członkowie komisji ocenią poziom osłuchania się dziecka z językiem angielskim.

Kandydaci proszeni są o zabranie  swoich kredek i ołówków.

Kandydat, który nie zgłosi się na sprawdzian w wyznaczonym terminie zostanie przeniesiony do klasy ogólnej. Wyjątek stanowi kwarantanna lub izolacja. W tej sytuacji prosimy o indywidualny kontakt ze szkołą.

Author: Barbara Tosta