Uczymy się wrażliwości społecznej

Omawiając temat FUNKCJI PLAKATÓW SPOŁECZNYCH w klasie 5, uczeń zwraca uwagę na istnienie problemów uniwersalnych, trudnych, o różnorakiej tematyce, uderzających w większą grupę odbiorców – uzależnienia, samotność, dyskryminacja, odrzucenie, niekochanie…

Czy w XXI wieku człowiek potrzebuje spojrzeć na bilbordy, by dostrzec istniejący problem?

Na lekcji języka polskiego obejrzeliśmy wiele plakatów społecznych i omówiliśmy treści szczególnie tych, które widoczne są ostatnio na ulicach naszego miasta, np. „Kochajcie się Mamo i Tato!”.
Dostrzegliśmy problemy współczesnego świata – pogoń za pieniądzem, rozluźnienie więzi rodzinnych, osamotnienie w grupie rówieśniczej, uzależnienia.
Stworzyliśmy wreszcie własne plakaty, odnoszące się do problemów współczesnego świata, budzących większą świadomość wśród społeczeństwa.

Zainteresowanych efektami naszej pracy zapraszamy do sali 114.

Author: Ilona Kulig