Egzamin ósmoklasisty

Jak przygotować się do egzaminu?

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 ZAKAZ WNOSZENIA DO SALI EGZAMINACYJNEJ:

 kalkulatora, odtwarzacza mp3, słowników, telefonów komórkowych, urządzeń smartwatch

TERMIN EGZAMINÓW  :  21 – 22 – 23 KWIETNIA 2020r. godz. 9.00         

TERMIN DODATKOWY          1 – 2 – 3 czerwca 2020    (dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w kwietniu)

Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej

·         egzamin jest obowiązkowy

·         egzamin ma formę pisemną

·         obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język obcy

·         wyniki egzaminu nie mają wpływu na ukończenie szkoły podstawowej

·         wyniki mają znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej

·

PRZEBIEG EGZAMINU

·         na ławce może być tylko arkusz, długopis, linijka (matematyka)

·         uczniowie chorzy/niepełnosprawni mogą mieć przy sobie leki

·         uczniowie otrzymują arkusz z zadaniami do rozwiązania wraz z kartą odpowiedzi

·         uczniowie powinni być ubrani w strój galowy

REKRUTACJA DO SZKÓŁ WYŻSZYCH

Elementy brane pod uwagę podczas rekrutacji w 2020r.:

·         wyniki egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu

·         oceny na świadectwie ukończenia 8. klasy z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów (zależnie od wybranego liceum i profilu klasy)

·         aktywności dodatkowe ucznia (np. wolontariat lub olimpiady przedmiotowe)

·         wyniki będą podawane według przelicznika ustalonego w specjalnym rozporządzeniu

 Liczba uzyskanych łącznie punktów ma kluczowe znaczenie w przypadku tych szkół ponadpodstawowych, w których liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc.

Jeśli uczeń zdecyduje się rekrutować np. do 3 szkół jednocześnie, musi określić, która szkoła jest jego szkołą pierwszego wyboru. Wówczas suma przyznanych punktów będzie zgodna z zasadami przyjętymi w szkole pierwszego wyboru i będzie obowiązywać w pozostałych szkołach.

KAŻDY PRZEDMIOT JEST ZDAWANY INNEGO DNIA 

1. DZIEŃ

JĘZYK POLSKI 120 min + 60 min dla uczniów z dostosowaniami (maksymalnie 180minut)

długopis

legitymacja szkolna

2. DZIEŃ

MATEMATYKA  100 min + 50 min dla uczniów z dostosowaniami (maksymalnie 150minut)

długopis, linijka

legitymacja szkolna

3. DZIEŃ

JĘZYK OBCY 90 min + 40 min dla uczniów z dostosowaniami (maksymalnie 130minut)

długopis

legitymacja szkolna

+ 5 min na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi