Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 Rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2019 Zimowa przerwa świąteczna
13-26 stycznia 2020 Ferie zimowe
9 – 14 kwietnia 2020 Wiosenna przerwa świąteczna
21-23 kwietnia 2020 Egzamin ósmoklasisty
26 czerwca 2020 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
27 czerwca – 31 sierpnia 2020 Ferie letnie
I semestr 2 września 2019 – 7 lutego 2020 (19 tygodni)
II semestr 10 lutego 2020 – 26 czerwca 2020  (18 tygodni)
 
 

Konsultacje dla rodziców – czwartki – godzina 17.00 – 18.00

 

12 grudnia 2019 (czwartek) zawiadomienie o ocenach niedostatecznych
21 maja 2020 (czwartek) zawiadomienie o ocenach niedostatecznych
 
 

Zebrania z rodzicami

 

10 września – wszystkie klasy VIII
(poinformowanie o procedurach sprawdzianu ósmoklasisty)
10 lub 11 września 2019
13 lub 14 listopada 2019
5 lub 6 lutego 2020
22 lub 23 kwietnia 2020
 
 

Konferencje Rady Pedagogicznej

 

I semestr
9 września 2019 Nadzór pedagogiczny
3 lutego 2020 Klasyfikacyjna I – VIII
11 lutego 2020 Plenarna
II semestr
Szkoleniowa
18 czerwca 2020 Klasyfikacyjna I – VIII
29 czerwca 2020 Plenarna
 
 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(w tym czasie odbywają się dyżury na świetlicy szkolnej)

 

14 października 2019 poniedziałek
2-3 stycznia 2020 czwartek – piątek
21-23 kwietnia 2020 wtorek – czwartek
30 kwietnia 2020 czwartek
12 czerwca 2020 piątek