Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 Rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2020 Zimowa przerwa świąteczna
04-17 stycznia 2021 Ferie zimowe
1 – 6 kwietnia 2021 Wiosenna przerwa świąteczna
25-27 maja 2021 Egzamin ósmoklasisty
25 czerwca 2021 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 Ferie letnie
I semestr  1 września 2020 – 29 stycznia 2021
II semestr 1 lutego 2021 – 25 czerwca 2021

Konsultacje dla rodziców – czwartki – godzina 17.00 – 18.00 w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju

grudzień 2020 zawiadomienie o ocenach niedostatecznych
maj 2020 zawiadomienie o ocenach niedostatecznych
Zebrania z rodzicami – w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju 
10 września 2020 wszystkie klasy VIII (poinformowanie o procedurach sprawdzianu ósmoklasisty)
7 – 11 września 2020
23 – 27 listopada 2020
15 – 19 lutego 2021
19 – 23 kwietnia 2021
Konferencje Rady Pedagogicznej
I semestr
25 stycznia 2021 Klasyfikacyjna I – VIII
16 lutego 2021 Plenarna
II semestr
21 czerwca 2021 Klasyfikacyjna I – VIII
28 czerwca 2021/sierpień 2021 Plenarna
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(w tym czasie odbywają się dyżury na świetlicy szkolnej) 
21-22 grudnia 2020
29-30 kwietnia 2021
poniedziałek, wtorek
czwartek, piątek
25-27 maja 2021
egzaminy klas ósmych
wtorek, środa, czwartek
4 czerwca 2021 piątek