Międzyświetlicowy konkurs plastyczny „FIGLARNY MIŚ”

Serdecznie zapraszamy do udziału w
MIĘDZYŚWIETLICOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM ,,FIGLARNY MIŚ”
Organizowanym przez
Szkołę Podstawową nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Zasady konkursu:
– praca plastyczna polega na wspólnym, rodzinnym uszyciu przestrzennego Misia z dowolnego
materiału;
– wielkość Misia mierzona sercem autora (prosimy o rozwagę w wymiarach- musimy zmieścić misia do paczki);
– do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (do odbioru u pani Wiolety i Natalii Sz.);
– w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-8 uczęszczający do świetlicy szkolnej.

Prace należy składać do 6. 11.2019 r. u pań : Wiolety Borys oraz Natalii Szwedy.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach konkursu, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do konkursu.